Již popáté se ve čtvrtek 23. 5. 2024 konal v Knihovně Jiřího Mahena v Brně koncert pod názvem Zázraky světa.
Koncert zaštiťovala Evropská asociace celostní muzikoterapie (EACM). Jedná se o společný koncert osob se zdravotním postižením a muzikoterapeutů. Na koncertu vystoupily děti ze základní školy Palackého v Brně a také dva naši studenti Praktické školy dvouleté – Václav Kuchař a Daniel David.

Koncert organizovala za KJM Soňa Marková, žáci a muzikoterapeuti hráli a zpívali pod vedením
PaedDr. Lubomíra Holzera.