Dne 13. září 2023 navštívily naše první adeptky na maturitu v oboru PMP Ostravskou univerzitu a vyzkoušely si vodní turistiku na řece Ostravici.

Nejdříve absolvovaly teoretickou přípravu a ukázku na suchu a poté teorii převedly do praxe na vodě.