Ve dnech 10. a 11. 5. 2023 proběhly v naší škole ročníkové zkoušky třídy KU2 oboru Kuchař-číšník.
V rámci těchto zkoušek žáci připravovali jednoduché menu (včetně normování vylosovaných pokrmů).

Hodnotící komise posuzovala dodržování technologických postupů při přípravě pokrmů, hygienických předpisů a konečnou prezentaci pokrmů.

Zuzana Šíblová, Magda Poláková, Ilona Hlaváčová