Pravidelně již několik let navštěvují žáci praktické školy v rámci výuky českého jazyka a literatury pobočku knihovny v Ostravě – Porubě.  

Do této knihovny to máme kousek, za 10 minut jsme tam pěšky, a proto jsou naše návštěvy časté.  
Pokaždé nás čeká beseda na jiné téma, související s literární výchovou.  
V listopadu 2023 jsme již měli 8 besed a v prosinci nás čeká beseda, zaměřená na vánoční svátky. Moc se na ni těšíme.