V období od 1.10.2020 do 31.3.2023 se naše škola účastnila jako partner MSK mezinárodního projektu se zkratkou SHAKER, který vznikl z iniciativy 3 evropských regionů – Moravskoslezského kraje (CZ), regionu Grand Est (FR) a Lublinského vojvodství (PL).

S přihlédnutím ke stárnutí evropské populace existují obavy týkající se rozvoje ošetřovatelských a zdravotnických profesí. Výše zmíněné regiony se proto rozhodly na toto téma zaměřit, a to z toho důvodu, že se všechny potýkají s nedostatkem pracovníků v oblasti zdravotnických a sociálních služeb a mají značné potíže se získáním pracovníků do těchto odvětví. V podobné situaci se nachází i nizozemská provincie Gelderland, a proto se i tento region rozhodl k projektu připojit.

Projekt se primárně zaměřoval na přímou výměnu osvědčených postupů a sdílení zkušeností s cílem inspirovat se řešeními realizovanými v jiných regionech EU, jež by mohly být implementovány na místní a regionální úrovni, dále získání know-how a znalostí o nových iniciativách, nástrojích, prostředcích včetně strategií na podporu vzdělávání a profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Pozornost byla především zaměřena na to, jak zatraktivnit profese v oblasti zdravotnictví a sociální péče u mládeže a lidí usilujících o změnu zaměstnání, jak se vyhnout předčasným odchodům ze vzdělávání, jak usnadnit přechod ze školního prostředí na trh práce a jak motivovat studující, aby v těchto oborech setrvali, a také jak by bylo možno podpořit instituce, které je zaměstnávají.

Zástupkyně naší školy z řad pedagožek oboru Sociální činnost se zúčastnily celkem tří zahraničních mobilit u partnerů, kde porovnávaly nejen vzdělávací systémy a postupy, ale také vybavenost odborných učeben a mechanismy prevence dřívějších odchodů žáků sociálních oborů.

Výsledky a dopady projektu jsou jak hmatatelné, tak přenositelné výstupy. Hmatatelným výstupem je zejména příručka osvědčených postupů a doporučení týkajících se nejlepších možných nástrojů či strategií pro zatraktivnění profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Příručka dále představuje i možné digitální nástroje, které mohou být využity při vzdělávání v oblasti zdravotnické a sociální péče.

Příručku a veškeré informace o projektu naleznete zde:
https://www.msk.cz/cs/temata/eu/supporting-attractiveness-of-health-and-social-care-professions-in-regions-shaker-5961/