Termín:  5. 6. – 9. 6. 2023

Místo:     KEMP KAJLOVEC, Opavská 386, Hradec nad Moravicí

www.kajlovec.cz
Cena:      2000,- Kč

Nutno zaplatit do 30. 4. 2023!!!

                V ceně je zahrnuta případná přeprava vlakem, ubytování, polopenze,

pitný režim, doprava zavazadel.

Přihlášky: v kabinetě tělesné výchovy č. dveří 9, nebo učitelům tělesné výchovy

(zde obdržíte informace o čísle účtu školy a variabilním symbolu platby, které budou

vlepeny do žákovské knížky)

Přihlášky odevzdat do 24. 4. 2023!!!

Účastník je závazně přihlášen až odevzdáním přihlášky a zaplacením celé částky.

Přednost mají účastníci na kolech! Při větším počtu účastníků, rozhoduje o účasti na cykloturistickém kurzu datum zaplacení.

Stornovací podmínky: Při nedostatku náhradníků je třeba při zrušení účasti uhradit

storno poplatky ubytovacího zařízení.

 

Účast na cykloturistickém kurzu je povolena i žákům se speciálními vzdělávacími

potřebami.  O jejich zařazení do kurzu rozhoduje komise určená ředitelem školy.

Žák se SVP bude na cyklistický kurz zařazen po předložení doporučení od ošetřujícího

lékaře a souhlasného stanoviska komise určené ředitelkou školy. Do kurzu nelze zařadit

žáka, který je uvolněn z tělesné výchovy. Podrobnější informace podají učitelé TEV.

 

Vlastní kolo vyhovující podmínkám silničního provozu a přilba je podmínkou účasti

pro cyklisty!