1. 5. 2021 proběhla navazující výuka v rámci dalšího vzdělávání Zapojení odborníka z praxe – paní Hany Žlebkové, která žáky závěrečného ročníku provedla povinnostmi a úskalími prací na kontrolní pokladně.

Tento den byl významným přínosem pro upevnění a prohloubení dovedností, správného postupu při práci na kontrolní pokladně. Své získané vědomosti žáci uplatnili při Praktické závěrečné zkoušce.

UOV Mgr. Kratochvilová Marie