V pondělí 23. 4. 2018 proběhl v prostorách naší školy projektový den ve spolupráci s pracovníky Slezské diakonie. Akce byla určena pro žáky třetích ročníků oboru vzdělání Sociální činnost (SČ3A, SČ3B).

Úvodní hodina proběhla pod názvem: GDPR – ochrana osobních údajů v oblasti sociálních služeb. Žáci byli seznámeni se změnami, které přináší nové nařízení EU, a které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Žákům byly předány základní informace o tomto systému a byla zdůrazněna důležitost těchto změn. Na závěr proběhlo uvedení workshopu a představení pracovníků Slezské diakonie pod vedením Mgr. Lenky Waszutové, MBA (vedoucí Odboru personálního řízení, zahraničních vztahů a PR, Vedoucí Sekce sekretariátu ředitele a strategického plánování a Tisková mluvčí).

Následně se žáci účastnili 4 workshopů se zajímavými tématy z oblasti práce v sociálních službách:

  1. Jak napsat dobře a dobrý životopis, motivační dopis.
  2. Jak se připravit na výběrový pohovor.
  3. Jak napsat „malý“ projekt.
  4. Móda a etiketa patří do sociálních služeb.

Závěrečná hodina byla věnována zhodnocení projektového dne, vyplnění krátkých evaluačních dotazníků, diskuzi a poděkování účastníkům akce.

Pedagogové, kteří se na realizaci projektového dne podíleli, i pracovnice Slezské diakonie zhodnotili tuto akci jako velmi zdařilou a přínosnou pro všechny zúčastněné strany. Shodli jsme se na pokračování i v příštích letech.

Návazné aktivity:

  • Zaslání publicistického příspěvku do časopisu Sociální služby (obsah Kariérní den a spolupráce školy a zaměstnavatele).
  • Zaslání publicistického příspěvku do Sociálních listů (obsah Kariérní den a spolupráce školy a zaměstnavatele).
  • Zpracování článku o módě a etiketě v návaznosti na jeden z workshopů Kariérního dne.
  • Vyhodnocení projektových záměrů v rámci workshopu Projektová činnost.

Za školu se akce se zúčastnily Mgr. P. Kantorová, Mgr. L. Fromeliusová, Mgr. L. Červeňáková a Mgr. M. Janoušková.