„YOUrope- je to o tobě!“ a práci navíc mimo vyučování. Žákyně zpracovávaly tematické okruhy výtvarné části soutěže: „Zvířecí parlament“ a „Vyjádři svůj názor!“
Práce byly zaslány do Střediska volného času Korunka. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a probíhá již od roku 1992.

Mgr. Šárka Tesarčíková