Dne 18.12.2019 se na naší škole uskutečnilo již tradiční školní kolo Olympiády v českém jazyce 2019/2020. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků maturitních oborů , a to z prvních až čtvrtých ročníků naší školy.  Olympiáda se skládala ze dvou částí. První část obsahovala náročné otázky z mluvnice, druhá část se týkala slohu. Soutěžící měli za úkol zpracovat volný slohový útvar formou prózy  na  téma: Tomu říkám překvapení. Mluvnickou část soutěže opravily paní učitelky PaedDr. Hotová a Mgr. Stachoňová, slohovou část  hodnotily Mgr. Laštíková , Mgr. Sosnová a Mgr.Mihálíková.

O první a druhé místo se  dělí   Denisa Cuperová ze třídy HT4 a Filip Fiala ze třídy IT1, neboť oba získali stejný nejvyšší počet 45 bodů. Na třetím místě se umístila  Eva Makovičková se 44 body rovněž ze třídy HT4. Vyhodnocení olympiády najdete u svých vyučujících českého jazyka.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v této soutěži.