Dne 7. září 2023 se některé třídy naší školy zúčastnili akce „Art and Science“, kterou již tradičně pořádala VŠB – Technická univerzita Ostrava.

V rámci festivalu Art & Science se VŠB představila nejen jako místo pro vzdělávání, vědu a výzkum, ale také jako místo kreativního myšlení s přesahem do umění a tvořivosti.

Studenti a zaměstnanci VŠB TU Ostrava nabídli návštěvníkům bohatý program, ve kterém představili výsledky své práce, komentované ukázky, technické dílny a soutěže, umělecké workshopy.

Festival Art & Science je organizován již od roku 2015 a jsou do něj zapojeny  všechny fakulty i výzkumná a vědecká pracoviště.

Studenty akce zaujala a vyvolala nebývalou pozornost.

Těšíme se na další ročník.

PK ICT