Písemná zkouška:                 10. 9. 2018 v 7:00

  1. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba

Praktická zkouška:               11. – 12. 9. 2018 v 7:00 hod.

na příslušném pracovišti odborného výcviku

Ústní zkouška:                      20. 9. 2018

  1. listopadu 1123/70, Ostrava-Poruba.

 

Kód oboru Název oboru Termín ústní zkoušky
65-51-H/01 Kuchař-číšník 20. 9. 2018 v 7:00
29-54-H/01 Cukrář 20. 9. 2018 v 8:00

 

V Ostravě-Porubě 20. 8. 2018

Mgr. Dáša Pilichová, v. r.

ZŘTV