Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2015/2016)

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2016/2017)

Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (švp: hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (švp: hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (švp: hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2016/2017)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2016/2017)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce