Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období šk. roku 2011/12)

 • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období šk. roku 2011/12)


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví
 • Soubor odborných předmětů (Technologie přípravy pokrmů,  Technika obsluhy a služeb)
26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy
 • Programové vybavení
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Soubor odborných předmětů (Účetnictví, Sociální politika)
75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost
 • Hudební výchova s metodikou (Hudební výchova s metodikou, Hudební výchova)
 • Výtvarná výchova s metodikou (Výtvarná výchova s metodikou, Výtvarná výchova)
75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
 • Tělesná výchova s metodikou (Tělesná výchova s metodikou, Tělesná výchova)
 • Výtvarná výchova s metodikou (Výtvarná výchova s metodikou, Výtvarná výchova)

Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví
 • Ekonomika a podnikání
 • Hotelový provoz (Hotelový provoz , Management a marketing v hotelnictví)
26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy
 • Elektronické počítače
 • Elektronika
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Ekonomika
 • Sociální a zdravotní zabezpečení (Sociální a zdravotní zabezpečení, Sociální péče)
75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost
 • Pedagogika a psychologie
 • Speciální pedagogika a humanitární výchova
75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
 • Pedagogika
 • Psychologie

Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví
 • Cestovní ruch (Cestovní ruch,  Zeměpis cestovního ruchu)
 • Účetnictví
26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy
 • Elektrotechnická měření
 • Základy elektrotechniky
75-41-M/013 Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost
 • Osobnostní a dramatická výchova
 • Výpočetní a didaktická technika
75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná činnost
 • Osobnostní a dramatická výchova
 • Výpočetní a didaktická technika
75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
 • Metodika práce s menšinami
 • Romský jazyk