Informace k maturitní zkoušce školního roku 2017/2018

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat těchto zkoušek pro školní rok 2017/2018, určil ředitel školy na základě ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě – Porubě, 30. 6. 2017

Ing. Radovan Maresz, v. r., ředitel školy


Následující informace se týkají pouze žáků-absolventů, kteří ukončili studium v předcházejících školních letech!

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy a témat z předešlých školních roků je dostupná na internetových stránkách naší školy:
www.skolspec.cz  (PRO ŽÁKY A RODIČE – MATURITNÍ ZKOUŠKY – ARCHIV PROFILOVÁ ČÁST)

Kontakt pro informace k maturitní zkoušce: Mgr. Jiří Gilar (ZŘTV)

tel.: 596909313, mob.: 605279561

e-mail.: jiri.gilar skolspec.cz


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

POZOR: uvedené termíny mohou být z organizačních důvodů upraveny – sledujte internetové stránky školy!


Praktická zkouška  profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Organizační opatření k praktické zkoušce profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2017/2018


Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Jednotné zkušební schéma určí MŠMT do 15. srpna 2018 a zveřejní na svých webových stránkách


Ústní zkouška společné a profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Organizační opatření k ústní zkoušce společné a profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2017/2018


Zákony a vyhlášky

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do

  • 1. prosince 2017 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2018 pro podzimní zkušební období

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2017/2018)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:
3. dubna 2018 pro jarní zkušební období
2. července 2018 pro podzimní zkušební období


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období  školního roku 2017/2018)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Podstránky: