Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Od 3. ledna 2022 je žákům zpřístupněna možnost registrovat se na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Uvedené přílohy jsou platné pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PRAKTICKÉ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Písemné práce  profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K PÍSEMNÝM PRACÍM PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Termíny časového rozvrhu konání didaktických testů zveřejní MŠMT nejpozději do 15. srpna 2022


Ústní zkouška profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022


Zákony a vyhlášky

Informace o novelizaci vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Obsahem novely je navýšení časového limitu pro konání didaktických testů – u DT z českého jazyka a z cizího jazyka o 10 minut, u DT z matematiky o 15 minut.


Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do:


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022)


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022)


Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022)


Český jazyk a literatura (povinná zkouška – všechny obory)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Cizí jazyk (povinná zkouška, pokud si žák ve společné části MZ zvolil cizí jazyk) – všechny obory

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce a zkoušku konali v řádném termínu ve společné části MZ.

Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického a německého jazyka jsou platná i pro případnou nepovinnou zkoušku z těchto předmětů.


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost (Sociální činnost pro národnostní menšiny) – dálkové studium