Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020


Aktuální informace CERMATU a MŠMT
  • Výsledkový portál žáka – Cermat
  • Katalogy požadavků zkoušek společné části MZ:  ČJL,   MAT,    ANJ,     NEJ

Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušceZákony a vyhlášky

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do

  • 2. prosince 2019 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2020 pro podzimní zkušební období

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)
  • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 )


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-41-M/01 Sociální činnost pro národnostní menšiny – dálkové studium


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:
31. března 2020 pro jarní zkušební období
30. června 2020 pro podzimní zkušební období

  • Školní seznam literárních děl a kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
  • Vlastní seznam literárních děl – formulář ke stažení (formát – xls)

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období  školního roku 2019/2020)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

  • Témata pro ústní maturitní zkoušku z německého jazyka
  • Témata pro ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka