Maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019


Aktuální informace CERMATU a MŠMT

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení pro maturitní období 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Organizace a termíny konání maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

POZOR: uvedené termíny mohou být z organizačních důvodů upraveny – sledujte internetové stránky školy!


Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Zveřejní MŠMT na svých stránkách nejpozději do 15. 8. 2019


Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Organizační opatření k praktické zkoušce profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2018/2019


Ústní zkouška společné a profilové části maturitní zkoušky

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Organizační opatření k ústní zkoušce společné  a profilové části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období školního roku 2018/2019


Zákony a vyhlášky

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do

  • 3. prosince 2018 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2019 pro podzimní zkušební období

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2018/2019)
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně jejich formy (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2018/2019)

Maturitní témata povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2018/2019)


Praktická maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Ústní maturitní zkouška (povinná zkouška)

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Nepovinná maturitní zkouška

65-42-M/01 Hotelnictví (ŠVP: Hotelnictví a turismus)

18-20-M/01 Informační technologie

75-41-M/01 Sociální činnost

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství – dálkové studium


Školní seznam literárních děl stanovených pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (jarní a podzimní zkušební období školního roku 2018/2019)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce

Žák musí odevzdat vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do:
1. dubna 2019 pro jarní zkušební období
1. července 2019 pro podzimní zkušební období


Témata pro zpracování školních zkušebních úloh stanovená pro konání ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků (jarní a podzimní zkušební období  školního roku 2018/2019)

Platné i pro žáky – absolventy, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce


Podstránky: