Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem a bez výučního listu pro školní rok 2022/2023 – denní forma vzdělávání


Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání bez výučního listu  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023