Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení po náhradní přijímací zkoušce pro školní rok 2019/2020

Obory středního vzdělání  s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání


Obory středního vzdělání  – dálková forma vzdělávání


Odvolání k rozhodnutí o nepřijetí ke studiu