Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
Třída třídní učitel(ka) učebna
SČ1A Mgr. Chovancová Lenka E202
SČ1B Mgr. Staňková Renáta E201
SČ2A Jesenovský Alexej E 206
SČ2B Ing. Popovičová Jitka E 207
SČ3A Mgr. Kučeja Stanislav E 209
SČ3B Mgr. Fromeliusová Ludmila E 210
SČ4A Mgr. Kantorová Pavla E 204
SČ4B Mgr. Prauzková Jana E 203
HT1 Mgr. Kozelská Miroslava E109
HT2 Ing. Hřivnová Leona E 307
HT3 Mgr. Trembačová Lenka E 309
HT4 Mgr. Zapletalová Lenka E 101
IT1 Ing. Kubala Karel E 102
IT2 Mgr. Adamčíková Jana E 104
IT3 Ing. Kremeňová Hana E 106
IT4 Mgr. Hruška Pavel E 103

Obory středního vzdělání s výučním k listem
Třída třídní učitel(ka) učebna
C1 Mgr. Burkovičová Radka A107
C2 Mgr. Vysocká Taťána A 108
C3 Mgr. Vytřasová Radmila A 108
KU1 Mgr. Trembač Lukáš E 313
KU2 Mgr. Tesarčíková Šárka E 303
KUP3 Mgr. Starostová Jiřina E 303, E305
P1 Mgr. Pajdová Blanka E304
P2 Ing. Bařáková Iveta E 304
P3 Mgr. Témová Marta E 305
AP1 Ing. Martinásková Jana A407
AZP2 Mgr. Hořínková Michaela A409, A415
AP3 Mgr. Sosnová Soňa A407
KP1 Mgr. Stachoňová Alena A1
KP2 Mgr. Vašutová Věra A1
KP3 Bc. Garbová Lenka A2
PP1 Mgr. Broďáková Eva A307
PP3 Ing. Chrustová Libuše A3/8
PR1 Mgr. Rajská Šárka E301
PR2 Mgr. Nenková Šárka E301
PRZ3 Mgr. Hořínková Michaela A409, A415, A407
PSL1 Mgr. Slováčková-Jaščiščáková Blanka A306
PSL2 Mgr. Petrušková Marcela A306
PV1 Mgr. Švindrychová Zuzana A111
PV2 Mgr. Pajdová Blanka A111
PV3 Ing. Misková Kateřina A103
SU1 Mgr. Bartková Danuše A412
SU2 Mgr. Němečková Věra A402
SU3 Ing. Kalíšek Igor A402
ZP1 Mgr. Kofroňová Ludmila A415

Obory středního vzdělání
Třída třídní učitel(ka) učebna
PŠ1A Mgr. Volná Jarmila B12
PŠ2A Ing. Brůnová Kateřina B8
PŠ1B Bc. Kopčilová Zdeňka B24
PŠ2B Mgr. Pospíšilová Svatava B7
PŠ1C Mgr. Křikalová Zdeňka B118
OŠ1 Ing. Hercíková Vladimíra A15
OŠ2 Ing. Lukačíkova Pavlína A14

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání
Třída třídní učitel(ka) učebna
DSM1 Mgr. Laštíková Šárka E 103
DSP2 Mgr. Michal Urban E 101
DSM3 Mgr. Červeňáková Lada E 102
DSP4 Mgr. Broskevičová Blanka E 202
DSM5 Mgr. Červeňáková Lada E 203