1. Organizace vyučování ve šk.r. 2018/2019 dle pokynů MŠMT 
 • Nástup pedagogických pracovníků v pondělí 26. srpna 2019
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020
 • Podzimní prázdniny připadnou  na úterý 29. října a středa 30. října 2019
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020
 • Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 10. února 2020 do 16. února 2020
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna 2020 je je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/20210 začne v pondělí 1. září 2020

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

4. Termíny třídních schůzek
 • září 2019 pro první ročníky v 16:00 hod., ve třídách
 • listopad 2019 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách
 • duben 2020 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách

5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2020 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2020, v podzimním zkušebním období v září 2020.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2020.


Podstránky: