1. Organizace vyučování ve šk.r. 2018/2019 dle pokynů MŠMT 
 • Nástup pedagogických pracovníků v pondělí 27. srpna 2018
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
 • Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019
 • Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019
 • Podzimní prázdniny připadnou  na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
 • Vyučování začne ve čtvrtek 4. ledna 2019
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne trvají od 4. února 2019 do 10. února 2019
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna 2018 je je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od od pondělí 2. července 2019 do neděle 1. září 2019
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

2. Termíny ředitelského volna
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

3. Dny otevřených dveří
 • Termíny  budou upřesněny podle provozních a organizačních potřeb školy.

4. Termíny třídních schůzek
 • září 2018 pro první ročníky v 16:00 hod., ve třídách
 • listopad 2017 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách
 • duben 2018 pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod., ve třídách

5. Přijímací, závěrečné a maturitní zkoušky

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2019 v termínech stanovených ředitelem školy.

Maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají od května do června 2019, v podzimním zkušebním období v září 2019.
Praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se konají v měsíci dubnu 2019.


Podstránky: