Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení maturitních oborů (denní forma vzdělávání a dálková forma vzdělávání) a oborů středního vzdělání s výučním listem pro školní rok 2022/2023


Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023