Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – denní forma vzdělávání a dálková forma vzdělávání


Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Pořadí uchazečů v 1. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání pro školní rok 2022/2023