Pořadí a seznamy přijatých uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání
Obory středního vzdělání s výučním listem – denní forma vzdělávání

Odvolání k rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Podstránky: