Pořadí a seznamy přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2018/2019

65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus)

75-41-M/01 Sociální činnost