Pořadí a seznamy přijatých uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou (dálková forma vzdělávání) pro školní rok 2018/2019

75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství