Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – denní forma vzdělávání a dálková forma vzdělávání


Pořadí  uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2021/2022

Pořadí  uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou (dálková forma vzdělávání) pro školní rok 2021/2022

Pořadí uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení oborů středního vzdělání s výučním listem  – denní forma vzdělávání pro školní rok 2021/2022