Ve 4. kole přijímacího řízení se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání


Kritéria přijímacího řízení ve  4. kole pro školní rok 2019/2020 v oborech středního vzdělání  s maturitní zkouškou


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 v oboru středního vzdělání s výučním listem „Pekař“ a oboru středního vzdělání  „Obchodní škola“


Kritéria přijímacího řízení ve  4. kole pro školní rok 2019/2020 v oboru středního vzdělání  s výučním listem „Pekař“ a oboru středního vzdělání  „Obchodní škola“


Formuláře – přihlášky ke studiu