Ve 4. kole přijímacího řízení se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – denní a dálková forma vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení ve  4. kole pro školní rok 2018/2019 v oborech středního vzdělání  s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení ve 4. kole pro školní rok 2018/2019 v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání

Obory středního vzdělání s výučním listem a obor středního vzdělání – Obhodní škola


Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 v „E“ oborech středního vzdělání s výučním listem – Potravinářská výroba (Cukrářské práce), Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce), Zahradnické práce, Zahradnické práce (Pěstování a aranžování květin) a oboru středního vzdělání – Obchodní škola

Kritéria přijímacího řízení ve  4. kole pro školní rok 2018/2019 v oborech středního vzdělání  s výučním listem a oboru středního vzdělání – Obchodní škola

Formuláře – přihlášky ke studiu