Ve 2. kole přijímacího řízení se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.  Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům.


Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kritéria přijímacího řízení ve  2. kole pro školní rok 2018/2019 v oborech středního vzdělání  s maturitní zkouškou – denní forma vzdělávání
Kritéria přijímacího řízení ve 2. kole pro školní rok 2018/2019 v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou – dálková forma vzdělávání

 


Obory středního vzdělání s výučním listem a oboru středního vzdělání


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 v oborech středního vzdělání s výučním listem a oboru středního vzdělání – Obchodní škola
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 v oboru středního vzdělání s výučním listem – Pekař

Kritéria přijímacího řízení ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19


Kritéria přijímacího řízení ve  2. kole pro školní rok 2018/2019 v oborech středního vzdělání  s výučním listem a oborech středního – denní forma vzdělávání