Chceš pracovat v administrativě? Hledáš obor s uplatněním pro handicapované?


63-51-J/01 Obchodní škola (jen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

Po ukončení studia se uplatníš na trhu práce jako asistent technickoadministrativních pracovníků. Budeš připraven na výkon základních administrativních činností v obchodních firmách, živnostech a neziskových organizacích. Můžeš vykonávat práce např. v ekonomických, personálních, právních, výrobních nebo obchodních útvarech podniků na pozicích pokladník, skladník, asistent účetního, asistent fakturanta, pracovník evidence apod.


Co se u nás naučíš:
  • provádět administrativní činnosti
  • provádět základní podnikové činnosti
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Součástí vzdělávání je učební praxe. Na tento předmět navazuje odborná praxe, která probíhá na pracovištích sociálních partnerů školy v délce 2 týdnů.