Author Archives for Igor Kalíšek

Monoski 2019

Únor 14, 2019 11:23 am Published by Leave your thoughts

Ve dnech 27. 1. – 31. 1. 2019 se žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zúčastnili lyžařského výcvikového kursu – monoski.…


Potravinová sbírka

Leden 24, 2019 9:16 am Published by Leave your thoughts

V rámci akcí pořádaných k „Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby“,  se žáci naší školy, zapojili  do Potravinové sbírky, kterou pořádal Krajský úřad…