23. 9. 2020 se škola zúčastnila akce Živá knihovna studijních možností, která byla realizována v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“. Akce se konala v areálu Velkého světa Techniky, Ostrava, Dolní Vítkovice.

Na akci byly prezentovány vybrané profese v kombinaci s možností získání vzdělání v těchto oborech. Škola –  společně s Mateřskou školou Hornická, prezentovala studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Zájemci byli seznámeni s podmínkami příjímacího řízení, s nabídkou předmětů (prostřednictvím učebního plánu), obsahem maturitní zkoušky, s možností navazujícího studia v regionu a profesního uplatnění. Byly nabízeny informační materiály o studijním oboru i o SŠ prof. Zdeňka Matějčka s pozváním na Den otevřených dveří.

Škola byla zastoupena Mgr. Ladou Červeňákovou, která obor Předškolní a mimoškolní pedagogika prezentovala veřejnosti. Na přípravě akce se ve spolupráci se ZŘTV podíleli Mgr. Zuzana Švindrychová a Mgr. Karel Kubala.

Zpracovala: Mgr. Lada Červeňáková