Zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradní přijímací zkoušce pro školní rok 2018/2019 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou denní a dálkové formy vzdělávání.