Naše škola před několika dny dostala pozvání k návštěvě Slezské univerzity fakulty veřejných politik v Opavě. Nabídku využili studenti SČ3A s paní učitelkou Mgr. M. Janouškovou.
2. 4. 2019 jsme navštívili Slezskou univerzitu fakultu veřejných politik, kde jsme se seznámili s univerzitou a navštívili vybrané přednášky. Nejprve se nás ujala paní proděkanka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Seznámila nás se studijním programem, historií a budoucností univerzity. Následoval krátký vstup Bc. Lucie Zelínková, prezidentky Studentské unie, která nám krátce pověděla o možnostech studentského života a činnostech Studentské unie. Pak jsme se v malých skupinách zúčastnili vybraných přednášek. Konkrétně se jednalo o témata: Komunitní projekty přednášející PaeDr. Miroslav Pilát, Ph.D., Sociologie s Doc., PhDr. Jiřím Siostrzonekem Ph.D., Nedemokratické režimy s Mgr. Lukášem Vomlelou Ph.D., Sociální komunikaci v pomáhajících profesí s Mgr. Silvií Quisovou Ph.D.
Exkurse se celkem zúčastnilo 19 studentů. V rámci této akce proběhla také prohlídka moderně zařízených speciálních učeben, například výslechové místnosti, kde probíhá mimo výuku také výslech místní policie, cvičný byt s koupelnou, kuchyní a obývacím pokojem pro osoby s hendikepem.  Žáci si mohli vyzkoušet náročnost některých činností při zdravotním postižení.

Osobní dojmy studentů

„Bylo velmi zajímavé, vžít se do role vysokoškolské studentky a společně s opravdovými vysokoškoláky „studovat…“

„Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych šla studovat na vysokou školu, když jsem ovšem viděla historickou krásu Opavské univerzity a navštívila několik přednášek, ještě to zvážím…“

„Moc se mi líbilo, že nás profesoři zapojili do hodin, ptali se nás na náš názor a vědomosti a pobízeli nás k aktivitě a kreativitě.“

Děkujeme Slezské univerzitě i vyučujícím za možnost této exkurse, vlídné přijetí a skvělý zážitek pro naše žáky.

Mgr. M. Janoušková a žáci třídy SČ3A