Vyhlašujeme výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Změna systému provozu šaten“.
  1. Výzva k podání nabídek
  2. Zadávací podmínky
  3. Přílohy