22. listopadu 2018 se konají třídní schůzky pro všechny ročníky v 16:00 hod. a v 17:00 hod. Třídní schůzky proběhnou ve kmenových učebnách jednotivých tříd. Bližší informace naleznete v žákovských knížkách.