21. června 2018 se na naší škole uskutečnily státní zkoušky ze zpracování textu na počítači.  Za školu nás reprezentovala žákyně A. Klementová ze třídy SČ2B a absolventka naší školy A. Demeterová.

Celou státní zkoušku vedl a opravoval komisař R. Pavelec.

Samostatná zkouška má 3 části:

  1. upravit text pomocí korekturních značek,
  2. doplňování pravopisných jevů,
  3. závěrečný opis s rychlostí 260 čistých úhozů za minutu při přesností do 0,50 % chyb,

Všechny úkoly vyžadují efektivní ovládání výpočetní techniky, spolehlivou strojopisnou dovednost a znalost české gramatiky.

S potěšením konstatuji, že výše jmenované s úspěchem státní zkoušku vykonaly.

Prauzková Jana