Žáci oboru vzdělání Praktická škola se zúčastnili vzdělávacího projektu pro žáky a učitele „Okap II“. Jednalo se o soubor těchto čtyř po sobě následujících  vzdělávacích akcí:

  1. Dopravní prostředky
  2. Projektový den – Kde se vzala kniha?
  3. Nauč se řemeslo – tkaní
  4. Kouzelný oxid

Všechny tyto akce probíhaly v Malém a Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích a součástí byla i prohlídka rozsáhlé expozice. Velkou výhodou byl odvoz účastníků exkurze autobusem přímo od naší školy.

Při výukové akci „Dopravní prostředky“ si žáci mohli na trenažéru vyzkoušet, jak se řídí autobus, motorka nebo vlak. Prošli si celou expozici a na různých stanovištích si vyzkoušeli např. pobyt v ponorce, život v koruně stromu, měření tuku v těle a spoustu dalších atrakcí.

Na projektovém dni „Kde se vzala kniha?“ se dozvěděli něco o písmu a knihtisku a také si vyrobili malou knížečku.

Ve výukovém programu „Tkaní“ žáci samostatně dle pokynů asistentů a pedagogů tkali na ručním tkalcovském rámu a výsledný výrobek v podobě malého koberečku si odnesli domů.

Kouzelný oxid“ byl zaměřený na chemické pokusy. Žáci si mimo jiné měli možnost vyzkoušet i výrobu sopky z běžně dostupných surovin v domácnosti.

Programy byly pro žáky i pedagogy přínosné a velmi se jim líbily.