29.5.2019 se uskutečnil ve velké tělocvičně školní turnaj ve vybíjené dívek H a M  oborů.

Turnaje se zúčastnilo celkem 6 třídních kolektivů  ( 42 žáků).
Organizaci a zajištění zdárného průběhu turnaje: Mgr. Jiřina Starostová a  Mgr. Marta Témová.

Na 1. místě se umístila třída SČ3A, na 2. místě třída SČ3B a na 3.místě třída C1.

Všem výhercům blahopřejeme a děkujeme za báječnou atmosféru.