12. 6. 2018 se uskutečnil v prostorách přednáškového sálu Seminář speciálních pedagogů a školních psychologů.
Občerstvení připravili žáci 1. ročníku oboru Kuchař-číšník – příprava jídel pod odborným vedením paní Hany Niklové.
Přípravu a obsluhu zajistili žáci 2. a 3. ročníku oboru Hotelnictví (Hotelnictví a turismus (pod odborným vedením Mgr. Miroslavy Kozelské.

Mgr. L. Urbanová