Dne 6. listopadu 2018 proběhl na naší škole projektový den s Erasmem+, kdy účastníci zahraniční pracovní stáže v Itálii prezentovali nabyté dovednosti, zkušenosti a zážitky dalším žákům školy. Z prezentace, jejíž součástí byla také diskuze na téma lepšího uplatnění na trhu práce, natočila TV Polar reportáž pro svůj pořad Studuj u nás, který odvysílala 14.11.2018.“

Reportáž TV Polar