Ve dnech 21. 4. – 27. 4. 2021 probíhaly, na naší škole, praktické maturitní zkoušky. Žáci sociální činnosti prokazovali znalosti a dovednosti z oblasti poskytování přímé péče o klienta, kompenzačních pomůcek, vyhledávání sociálních služeb, nebo poskytování první pomoci. Dílčí části maturitní zkoušky byla tvorba didaktické pomůcky pro danou cílovou skupinu klientů. V průběhu celého studia si žáci vytvářeli portfolium z odborných předmětů, které bylo také součástí hodnocení praktické maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška i didaktické pomůcky měly v letošním roce velmi vysokou úroveň a výborné hodnocení nás těší. Všem našim studentům blahopřejeme!

Zpracovaly: Lada Červeňáková, Lenka Chovancová, Renáta Staňková