V rámci akcí pořádaných k „Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby“,  se žáci naší školy, zapojili  do Potravinové sbírky, kterou pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a organizaci S.T.O.P., z. s.

Sbírku organizovali žáci třídy SČ3A. Kromě žáků naší školy se do sběru trvanlivých potravin zapojili také pedagogové i rodiče. Během listopadu a prosince 2018 byly vybrány potraviny, které měly podpořit sociálně slabé rodiny žijící ve vyloučeném prostředí. Sbírku předali 15. ledna 2019 žáci třídy SČ3A deseti rodinám s dětmi, které žijí na ubytovně a nachází se v nepříznivé životní situaci.  Děkujeme panu Alexeji Jesenovskému a paní Baranové za odvoz potravin a doprovod při předání. Paní Miroslavě Horváth za zprostředkování kontaktu s rodinami.

Tímto děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a svým příspěvkem tak pomohli překlenout tíživé období sociálně znevýhodněným rodinám.

Mgr. Lada Červeňáková, Božena Gunárová