Pokos – prezentace armády

Dne 22.2.2018 navštívili naši školu v rámci projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) zástupci Krajského vojenského velitelství v Ostravě. Cílem jejich návštěvy bylo seznámit studenty se současnou podobou armády a její výstrojí, informovat je o krizových situacích, současných bezpečnostních hrozbách, zahraničních operacích a také o možnosti zapojení středních škol do branně vědomostních soutěží pořádaných na území Moravskoslezského kraje.

Studentům byly rovněž nastíněny možnosti studia na Univerzitě obrany v Brně a sděleny podmínky pro zájemce o profesionální službu v Armádě ČR. Velice si vážíme toho, že nás osobně navštívil ředitel KVV Ostrava plukovník Ing. Jaroslav Hrabec, za což mu moc děkujeme.