V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy volné dny pro žáky:

  • pátek 21. prosince 2018 z organizačních důvodů

V Ostravě-Porubě dne 5. prosince 2018

  Ing. Radovan Maresz, v. r.

          ředitel školy