Vážení rodiče, milí žáci, dnem 12. 4. 2021 se mohou vrátit do školy žáci praktické školy jednoleté a praktické školy dvouleté.

Na žáky se velmi těšíme, jejich návrat je však provázen povinným testováním v souvislosti s výskytem nemoci Covid-19. Podmínkou účasti ve výuce je testování antigenními testy prostřednictvím samoodběru a následného vyhodnocení vzorku sliznice 2x týdně (viz příbalový leták).


KDY?                           při nástupu do školy – v pondělí a ve čtvrtek ráno

KDE?                           vstup do prostor praktických škol dle pokynů zaměstnanců školy

JAK?                            samoodběrem vzorku sliznic za asistence rodičů žáků

JAK DLOUHO?         k provedení a vyhodnocení testu si prosím vyčleňte cca 30 minut
času

Realizace samoodběru k povinnému testování bez přítomnosti rodičů je možná pouze ve výjimečných případech – dle vyhodnocení situace žáka příslušným pedagogickým pracovníkem (např. třídní učitel, vychovatel domova mládeže).


CO DÁL?

  • negativní výsledek – žák se účastní výuky
  • pozitivní výsledek testování na Covid-19 v pondělí  – škola žáka izoluje od ostatních, vydá žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu, odešle žáka do domácí péče a nahlásí výsledek testování KHS.
  • pozitivní výsledku testování na Covid-19 ve čtvrtek – škola žáka izoluje od ostatních, vydá potvrzení o výsledku testu, odešle do domácí péče,  všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu během posledních 2 dnů, opouštějí výuku.

KDY SE MOHOU VRÁTIT?

  • např. negativní výsledek RT-PCR testu žáka testovaného antigenním testem pozitivně, absolvování karantény – postupy dle instrukcí MZ a MŠMT

DALŠÍ PODMÍNKY VÝUKY?

  • nadále platí přísná protiepidemiologická opatření – 3R respirátory, ruce-dezinfekce, rozestupy

S přáním pevného zdraví

Mgr. Ivana Jírů
ředitelka školy

Přílohy: