V období od 1. do 3. března 2019 probíhal v Ostravě na Černé louce Knižní festival, jehož doprovodný program byl tematicky zaměřený na komiksy, sci-fi a fantasy. V rámci tohoto doprovodného programu organizátoři uspořádali soutěž s názvem „Nakresli si svůj komiks“ pro žáky základních škol (kategorie mladší) a studenty středních škol (kategorie starší)

Úkolem soutěžících bylo nakreslit, třeba i elektronicky svůj vlastní autorský komiksový příběh na libovolné téma.

1. 3. 2019 byli vyhlášeni odbornou porotou  3  výherci (1. – 3. místo) v každé kategorii na podiu scény Voices of Freedom Knižního festivalu Ostrava, kde jim byly předány hodnotné ceny. Za Praktickou školu jsme poslali do soutěže jeden autorský komiks Šimona Maňucha, žáka třídy PŠ2A. Jeho komiks obsadil 2. místo v kategorii starší: Studenti (učni) SŠ, gymnázií.   Šimonovi moc gratulujeme. Přejeme mu do budoucnosti mnoho dobrých nápadů a krásných obrázků.

Ing. L. Chrustová