5. – 6. června 2018 proběhlo Mistrovství ČR v grafických předmětech v Hradci Králové. Soutěž sestává z 10minutového opisu z papírové předlohy, Korektury textu, Wordprocesingu a Záznamu mluveného slova. Z celé republiky se sešlo 62 soutěžících.

Za naši školu byla nominována z krajské soutěže K. Kapusniaková ze třídy SČ4A v dicsiplíně – Korektura. Co je to korektura? Oprava již napsaného textu podle zadaných korektur tzn. hra s klávesovými zkratkami.

Kristýna obsadila v silné konkurenci krásné 14. místo. Blahopřejeme.

Jana Prauzková