„V rámci mezinárodního projektu SHAKER hostila 22. 9. 2022 porubská SŠ prof. Zdeňka Matějčka skupinu zahraničních hostů z Nizozemí, Francie a Polska.

Projekt SHAKER se primárně zaměřuje na přímou výměnu osvědčených postupů a sdílení zkušeností s cílem inspirovat se řešeními realizovanými v jiných regionech EU, jež by mohly být implementovány na místní a regionální úrovni, získání know-how a znalostí o nových iniciativách, nástrojích, prostředcích včetně strategií na podporu vzdělávání a profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče

Partnery projektu jsou regionální samosprávy reprezentované úředníky a vedoucími pracovníky odpovědnými za oblasti zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání a trh práce. Mezi další partnery zapojené do projektu patří odborné školy zaměřené na vybrané obory vzdělání z oblasti zdravotnictví a sociální péče.

Škola v rámci své prezentace přichystala představení maturitního oboru Sociální činnost a výučního oboru Pečovatelské služby, kdy partnerům představovala, jakým způsobem probíhá příprava žáků  v teoretické a především praktické přípravě na budoucí povolání.“

Mgr. M.Urban